Anmäl om barn som far illa

Misstänker du att ett barn far illa bör du anmäla det till socialkontoret. Det kan du göra via kontaktcenter.
Telefon: 011-15 00 00

Du har som privatperson rätt att vara anonym när du anmäler. Tänk då på att inte uppge några uppgifter som kan härleda informationen till dig såsom namn, adress, telefonnummer eller mejladress.

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med socialkontoret, utan att namnge familjen.

Om ett barn är i akut fara ska du omedelbart kontakta polis (112), socialkontor eller socialjour (utanför kontorstid). Polisen måste alltid ta kontakt med socialtjänsten när det rör barn som kan fara illa.


För dig som arbetar med barn

Du är skyldig att anmäla om du misstänker att ett barn far illa om du arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn i ditt yrke. Det räcker med att du misstänker att barnet far illa för att du ska anmäla.

Du får inte vara anonym om du anmäler i din yrkesroll. Skriftlig anmälan skickas per post eller fax (ej mail) till: Vikboplan 13, 601 81 Norrköping.

Blankett: Anmälan om oro för barn under 18 år

Vägledning: Att anmäla oro för barnPDF (pdf, 372.2 kB)

Kontakt