Anhörig- och kunskapscenter

Du som anhörig har rätt att må bra. Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Vi erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper och kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Behöver du kontakt med andra verksamheter och föreningar kan vi hjälpa dig med information. Vi har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Vi vänder oss till alla anhöriga som behöver stöd, oavsett ålder. Det är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos, men du eller din närstående ska bo i Norrköpings kommun. Vid behov använder vi oss av tolk.

Barn beskriver att det är bra att få träffa andra i liknande situation

I januari 2024 startar flera grupper för barn som är anhöriga. Vi har syskongrupper för barn i mellanstadieålder och för ungdomar i högstadieålder. Syskon vi mött i tidigare grupper beskriver att det är bra att få träffa och prata med andra i liknande situation. I januari startar även stödgruppen Kastanjen som vänder sig till barn i svåra livssituationer. För information se nedan under fliken "Stöd till barn och unga som är anhöriga". Hör gärna av dig så berättar vi mera.

Behöver du stöd nu?

Vi erbjuder dig som är anhörig enskilda samtal i våra lokaler på Drottninggatan 32, 1 tr. Vi kan också ha samtal via telefon eller digitalt om du så önskar.

Välkommen att höra av dig!

Text

Text

Stödsamtal och kurator

Stödsamtal för alla anhöriga

Om du behöver någon att prata med om din situation som anhörig erbjuder vi kostnadsfria stödsamtal med anhörigkonsulent. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om när vi ska träffas.

Anhörigkonsulenter

Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
Kontaktformulär

Kuratorsamtal

Vi erbjuder kostnadsfria kuratorsamtal för dig och dina anhöriga om du vistas på korttidsplats, har stöd av hemgångsteamet eller bor på särskilt boende i Norrköpings kommun. Det finns många orsaker till varför du kan behöva samtala med en kurator:

  • Förändrad livssituation?
  • Oro för framtiden?
  • Förluster av funktioner?
  • Bo kvar hemma eller flytta till särskilt boende

Kurator Niklas Cederlund

Telefon: 011-15 53 29
E-post: niklas.cederlund@norrkoping.se 

Kurator Ingela Junler

Telefon: 011-15 34 25
E-post: ingela.junler@norrkoping.se

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Vi finns för dig som har en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära person som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det är viktigt att du som är barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen skull. I anhörigstödet utgår vi alltid från ditt behov.

Informationsblad – Stöd för barn och unga som är anhöriga. Pdf, 640.4 kB.

Syskongrupper

Syskongrupper för dig som är barn eller ungdom och har syskon med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Vi startar grupper då det finns 5-6 barn:

Syskongrupp för barn 7–9 år (anmäl intresse).

Syskongrupp för barn 10–12 år startar 16 januari 2024 (anmäl senast 10 januari). Pdf, 135.8 kB.

Syskongrupp för ungdomar 13–15 år startar 9 januari 2024 (anmäl senast 2 januari). Pdf, 102.1 kB.

Syskongrupp för tonåringar 16-18 år (anmäl intresse).

Kastanjen

Kastanjen – stödgrupp för barn och tonåringar som lever i en svår livssituation, samverkan inom kommunen. (Vi startar grupper varje termin anmäl intresse). Pdf, 136.3 kB.

Kastanjen broschyr Pdf, 187.1 kB.

Kastanjengrupp för barn 9-11 år planeras starta den 25 januari 2024 kl 14:30-16:00, 10 tillfällen (anmäl intresse).

Anmäl intresse för barn mellan 7-18 år. Vi startar grupper när vi har 5-6 barn/ungdomar i närliggande åldrar.

Vid frågor hör av dig till

Helen Andersson

Telefon: 011-15 51 63, 072-2543766
E-post: helene.andersson3@norrkoping.se

Petra Ottosson

Telefon: 011-15 35 89, 073-0202949
E-post: petra.ottosson@norrkoping.se

eller till vår mottagningstelefon: 011-15 54 30

Samtalsgrupper och utbildningar

Barn och unga

Se under fliken "Stöd till barn och unga som är anhöriga".

Vuxna syskon

Samtalsgrupp för vuxna som har ett syskon med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller psykisk ohälsa (anmäl ditt intresse vi startar en grupp när vi har cirka fem deltagare) Pdf, 117 kB.

Demens

Utbildning för anhöriga om demens, dagtid, pågår. Nästa utbildning planeras till våren 2024 (info kommer)

Digital utbildning för anhöriga om demens, kvällstid, pågår, nästa utbildning planeras till våren 2024 (info kommer)

Samtalsgrupp för dig som har en livspartner med demenssjukdom, dagtid, pågår, nästa grupp planeras till våren 2024 (info kommer)

Äldre

Samtalsgrupp för vuxna som har en förälder med kroppslig eller kognitiv sjukdom, kvällstid, pågår, anmäl gärna ditt intresse redan nu (då vi kan starta en ny grupp under våren 2024 vid minst fem anmälda)

Neuropsykiatri

Samtalsgrupp för föräldrar till barn (upp till 18 år) med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, nästa grupp startar hösten 2024 (anmäl ditt intresse). Pdf, 216.9 kB.

Psykisk ohälsa

Samtalsgrupp för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa, startar 18 januari 2024 klockan 13:30–15:30 (anmälan senast 5 januari) Pdf, 52.7 kB.

Samtalsgrupp för förälder eller annan anhörig till ung vuxen med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på väg ut i vuxenlivet startar13 mars 2024 kl.14:00-16:00 (anmälan senast 1 mars) Pdf, 85.7 kB.

Missbruk, beroende

CRAFT-kurs – vad är det? Information för dig som är intresserad. Pdf, 147.1 kB.

CRAFT helgkurs, nya kurser startar våren 2024 (anmäl ditt intresse).

Funktionsnedsättning

Anhörigas hälsa

Se studiecirkel "Återhämtning" för alla anhöriga under fliken anhörigas hälsa nedan.

Berätta vad du tycker så vi kan utveckla Anhörig- och kunskapscenter!


Skriv dina förslag och synpunkter här. Du kan såklart vara helt anonym. Vill du ha återkoppling fyller du även i dina kontaktuppgifter.

Fyll i din e-postadress så hör vi av oss och berättar hur vi arbetar vidare med ditt förslag eller din synpunkt.

Informationsbroschyr och nyhetsbrev

Informationsfolder Anhörig- och kunskapscenter Pdf, 950 kB.

Informationsfolder Anhörig- och kunskapscenter (Engelska) Pdf, 358 kB.

Informationsfolder Anhörig- och kunskapscenter (Arabiska) Pdf, 361.2 kB.

Informationsfolder Anhörig- och kunskapscenter (Finska) Pdf, 354.6 kB.

Nyhetsbrev – Anhörigperspektivet

Prenumerera på Anhörigperspektivet!

Information för medarbetare

Här kan du som är medarbetare i kommunen eller andra externa verksamheter hitta aktuell information från Anhörig- och kunskapscenter som riktar sig till dig.

Informationstillfällen för dig som är student, nyanställd eller anställd som önskar veta mer om vår verksamhet planeras till våren 2024 (info kommer).

Ta del av Nka:s kostnadsfria webbutbildningar för personal och anhöriga.

Integrera anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten - att förstå och möta anhörigas situation och behov.

Stöd för handläggare att uppmärksamma och involvera anhöriga.

Vägledning för personal om anhörigstöd. Pdf, 507.8 kB.

Stöd till den som vårdar och hjälper en närstående - en sammanfattning av Socialstyrelsens underlag till en nationell strategi.

Kontakt
Anhörig- och kunskapscenter

Drottninggatan 32
602 24 Norrköping

Besökstider:
Måndag-torsdag 09.00-16.00 Fredag 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Samt andra tider för bokade besök och aktiviteter.

Telefontider:
Se besökstider ovan.