Anhörig- och kunskapscenter

Du som anhörig har rätt att må bra. Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Vi erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper och kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Behöver du kontakt med andra verksamheter och föreningar kan vi hjälpa dig med information. Vi har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Vi vänder oss till alla anhöriga som behöver stöd, oavsett ålder. Det är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos, men du eller din närstående ska bo i Norrköpings kommun.

Det finns stöd att få även under pandemin

Vi erbjuder dig i första hand stödsamtal via telefon, mail eller digitalt. Det finns även möjlighet att delta digitalt i anhöriggrupper. Vi kan också ge dig tips om annat webbaserat stöd som finns tillgängligt för dig som är anhörig. Välkommen att höra av dig!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer gällande Covid -19.

OBS! Just nu är porten till Drottninggatan 32 låst. Om du vill besöka Anhörig- och kunskapscenter, ring på vår mottagningstelefon 011-15 54 30, så kommer vi och öppnar!

Stödsamtal och kurator

Stödsamtal för alla anhöriga

Om du behöver någon att prata med om din situation som anhörig erbjuder vi kostnadsfria stödsamtal med anhörigkonsulent. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om när vi ska träffas.

Anhörigkonsulenter
Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
Kontaktformulär


Kuratorsamtal

Vi erbjuder kostnadsfria kuratorsamtal för dig och dina anhöriga om du vistas på korttidsplats, har stöd av hemgångsteamet eller bor på särskilt boende i Norrköpings kommun. Det finns många orsaker till varför du kan behöva samtala med en kurator:

  • Förändrad livssituation?
  • Oro för framtiden?
  • Förluster av funktioner?
  • Bo kvar hemma eller flytta till särskilt boende

Kurator Niklas Cederlund
Telefon: 011-15 53 29
E-post: niklas.cederlund@norrkoping.se

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Vi finns för dig som har en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära person som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det är viktigt att du som är barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen skull. I anhörigstödet utgår vi alltid från ditt behov.

Läs mer om vilket stöd du kan få via Anhörig- och kunskapscenterPDF (pdf, 636.8 kB)

Syskongrupp för dig som är barn och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa, start 16 juni 2021, (anmälan senast 28 maj 2021).PDF (pdf, 225.7 kB)

Syskongrupp för dig som är tonåring och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa, start 5 maj 2021, (anmälan senast 26 april 2021).PDF (pdf, 113.1 kB)

Digitala gruppträffar på webben, för dig som är mellan 14-17 år och ger vård, stöd eller hjälp - du är inte ensam! Om du har svårt att sitta hemma kontakta oss.PDF (pdf, 156.7 kB)

 

Vid frågor hör av dig till:

Helen Andersson 
Telefon: 011-15 51 63, 072-2543766
E-post: helen2.andersson@norrkoping.se

Petra Ottosson 
Telefon: 011-15 35 89, 073-0202949
E-post: petra.ottosson@norrkoping.se

eller till vår mottagningstelefon: 011-15 54 30

Samtalsgrupper och utbildningar

Barn och unga

Se under fliken "Stöd till barn och unga som är anhöriga"

Vuxna syskon

Samtalsgrupp, för Vuxensyskon till en person med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: ny grupp planeras starta våren 2021 eller grupp via webb (anmälan sker till Nka)PDF (pdf, 315.4 kB)

Demens

Digital anhörigutbildning, demens, kväll: start 12 april 2021 (anmälan senast 8 april 2021)PDF (pdf, 141.5 kB)

Neuropsykiatri

Digitala samtalsträffar för föräldrar med barn upp till 18 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: (meddela intresse)PDF (pdf, 305.2 kB)

Se den digitala tematräffen under fliken "Föreläsningar och aktiviteter", om du som förälder till ett barn med funktionsnedsättning är intresserad av att möta och samtala med andra föräldrar vars barn håller på att bli vuxet.

Utbildning, föräldrar till barn upp till 18 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: planeras start hösten 2021 (meddela intresse, info kommer)

Psykisk ohälsa

Digital samtalsgrupp, psykisk ohälsa: start under våren 2021 (anmäl dig omgående, så startar gruppen då tillräckligt antal deltagare anmält sig)PDF (pdf, 228.3 kB)

Missbruk, beroende

Digital samtalsgrupp, missbruk/ beroende/ samsjuklighet: start 4 maj 2021 (anmälan senast 29 april)PDF (pdf, 256 kB)

Funktionsnedsättning

Digital samtalsgrupp på arabiska för dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning (start 29 april, anmälan sker till Nka)PDF (pdf, 369.4 kB)

Föreläsningar och aktiviteter
Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Anhörig- och kunskapscenter

Drottninggatan 32
602 24 Norrköping

Besökstider:
Måndag-torsdag 09.00-16.00 Fredag 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Samt andra tider för bokade besök och aktiviteter.

Telefontider:
Se besökstider ovan.