Anhörig- och kunskapscenter

Du som anhörig har rätt att må bra. Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Vi erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper och kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Behöver du kontakt med andra verksamheter och föreningar kan vi hjälpa dig med information. Vi har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Vi vänder oss till alla anhöriga som behöver stöd, oavsett ålder. Det är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos, men du eller din närstående ska bo i Norrköpings kommun.

Viktig information med anledning av coronapandemin

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller Covid-19. Därför har vi ställt in alla fysiska besök till och med den 13 december 2020.

Istället erbjuder vi stödsamtal via telefon. Det finns också möjlighet att delta digitalt i vissa anhöriggrupper. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om det.

Välkommen att höra av dig:

Tack för visad hänsyn!

Stödsamtal och kurator

Stödsamtal för alla anhöriga

Om du behöver någon att prata med om din situation som anhörig erbjuder vi kostnadsfria stödsamtal med anhörigkonsulent. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om när vi ska träffas.

Anhörigkonsulenter
Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
Kontaktformulär


Kuratorsamtal

Vi erbjuder kostnadsfria kuratorsamtal för dig och dina anhöriga om du vistas på korttidsplats, har stöd av hemgångsteamet eller bor på särskilt boende i Norrköpings kommun. Det finns många orsaker till varför du kan behöva samtala med en kurator:

  • Förändrad livssituation?
  • Oro för framtiden?
  • Förluster av funktioner?
  • Bo kvar hemma eller flytta till särskilt boende

Kurator Katrin Leilblom
Telefon:
011-15 20 56
E-post: katrin.leilblom@norrkoping.se

Kurator Niklas Cederlund
Telefon: 011-15 53 29
E-post: niklas.cederlund@norrkoping.se

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Vi finns för dig som har en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära person som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det är viktigt att du som är barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen skull. I anhörigstödet utgår vi alltid från ditt behov.

Läs mer om vilket stöd du kan få via Anhörig- och kunskapscenterPDF (pdf, 634.6 kB)

Syskongrupp för dig som är mellan 7-12 år och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa, startar löpande (meddela intresse).PDF (pdf, 115.7 kB)

Syskongrupp för dig som är mellan 13-18 år och har syskon med funktionsvariation av olika slag, kan starta vid efterfrågan (meddela intresse).

Digitala gruppträffar på webben, för dig som är mellan 14-17 år och ger vård, stöd eller hjälp - du är inte ensam! Om du har svårt att sitta hemma kontakta oss.PDF (pdf, 156.7 kB)

Vid frågor hör av dig till:

Helen Andersson 
Telefon: 011-15 51 63, 072-2543766
E-post: helen2.andersson@norrkoping.se
eller till vår mottagningstelefon: 011-15 54 30

Samtalsgrupper och utbildningar

Syskongrupp för dig som är mellan 7-12 år och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa, startar löpande (meddela intresse)PDF (pdf, 115.7 kB)

Samtalsgrupp, för Vuxensyskon till en person med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: start 18 november 2020 (anmälan senast 10 november)PDF (pdf, 174.1 kB)

CRAFT-kurs, missbruk/ beroende/ samsjuklighet, helg: höstens två kurser är fullbokade, nya kurser våren 2021 (info kommer)

Samtalsgrupp, missbruk/ beroende/ samsjuklighet, helg: kommer våren 2021 (info kommer)

Anhörigutbildning, demens, kväll: nya utbildningar våren 2021 (meddela intresse, info kommer)

Anhörigutbildning, demens, dag: nya utbildningar våren 2021 (meddela intresse, info kommer)

Anhörigutbildning, psykisk ohälsa: ny grupp startar våren 2021 (info kommer)

Samtalsgrupp, psykisk ohälsa: ny grupp startar våren 2021 (meddela intresse, info kommer)

Utbildning, för föräldrar med barn upp till 18 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: ny utbildning våren 2021 (meddela intresse, info kommer)

Samtalsgrupp, för föräldrar med barn upp till 18 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: ny grupp startat höstern 2021 (info kommer)

Föreläsningar och aktiviteter

Du får möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter, öka dina kunskaper och få tips om hur du kan hantera vardagen

INSTÄLLT pga skärpta restriktioner - Tematräff: Mitt barn med funktionsnedsättning börjar bli vuxet 11 november 2020 (anmälan senast 5 november)

INSTÄLLT pga skärpta restriktioner - Tematräff: Vad är palliativ vård? 19 november 2020 (anmälan senast 13 november)

INSTÄLLT pga skärpta restriktioner - Julfest på Anhörig- och kunskapscenter 15 december

Nya, intressanta tematräffar planeras till våren 2021 (info kommer)


Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Anhörig- och kunskapscenter

Drottninggatan 32
602 24 Norrköping

Besökstider:
Måndag-torsdag 09.00-16.00 Fredag 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Samt andra tider för bokade besök och aktiviteter.

Telefontider:
Se besökstider ovan.