Anhörig- och kunskapscenter

Du som anhörig har rätt att må bra. Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Vi erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper och kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Behöver du kontakt med andra verksamheter och föreningar kan vi hjälpa dig med information. Vi har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Vi vänder oss till alla anhöriga som behöver stöd, oavsett ålder. Det är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos, men du eller din närstående ska bo i Norrköpings kommun.

Det finns stöd att få även under pandemin

Vi erbjuder dig i första hand stödsamtal via telefon, mail eller digitalt. Det finns även möjlighet att delta digitalt i anhöriggrupper. Vi kan också ge dig tips om annat webbaserat stöd som finns tillgängligt för dig som är anhörig. Välkommen att höra av dig!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer gällande Covid -19.

OBS! Just nu är porten till Drottninggatan 32 låst. Om du vill besöka Anhörig- och kunskapscenter, ring på vår mottagningstelefon 011-15 54 30, så kommer vi och öppnar!

Stödsamtal och kurator

Stödsamtal för alla anhöriga

Om du behöver någon att prata med om din situation som anhörig erbjuder vi kostnadsfria stödsamtal med anhörigkonsulent. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om när vi ska träffas.

Anhörigkonsulenter
Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
Kontaktformulär


Kuratorsamtal

Vi erbjuder kostnadsfria kuratorsamtal för dig och dina anhöriga om du vistas på korttidsplats, har stöd av hemgångsteamet eller bor på särskilt boende i Norrköpings kommun. Det finns många orsaker till varför du kan behöva samtala med en kurator:

  • Förändrad livssituation?
  • Oro för framtiden?
  • Förluster av funktioner?
  • Bo kvar hemma eller flytta till särskilt boende

Kurator Niklas Cederlund
Telefon: 011-15 53 29
E-post: niklas.cederlund@norrkoping.se

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Vi finns för dig som har en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära person som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det är viktigt att du som är barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen skull. I anhörigstödet utgår vi alltid från ditt behov.

Läs mer om vilket stöd du kan få via Anhörig- och kunskapscenterPDF (pdf, 634.6 kB)

Syskongrupp för dig som är mellan 7-12 år och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa (meddela intresse).PDF (pdf, 115.7 kB)

Syskongrupp för dig som är mellan 13-18 år och har syskon med funktionsvariation av olika slag, kan starta vid efterfrågan (meddela intresse).

Digitala gruppträffar på webben, för dig som är mellan 14-17 år och ger vård, stöd eller hjälp - du är inte ensam! Om du har svårt att sitta hemma kontakta oss.PDF (pdf, 156.7 kB)

Vid frågor hör av dig till:

Helen Andersson 
Telefon: 011-15 51 63, 072-2543766
E-post: helen2.andersson@norrkoping.se
eller till vår mottagningstelefon: 011-15 54 30

Föreläsningar och aktiviteter

Du får möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter, öka dina kunskaper och få tips om hur du kan hantera vardagen.

Tematräff: Vad är palliativ vård? (info kommer)

Tematräff: Mitt barn med funktionsnedsättning är på väg att bli vuxet - en mammas berättelse 26 maj 2021(anmälan senast 19 maj)PDF (pdf, 180.1 kB)

Flera intressanta tematräffar planeras till våren 2021 (info kommer)


Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Anhörig- och kunskapscenter

Drottninggatan 32
602 24 Norrköping

Besökstider:
Måndag-torsdag 09.00-16.00 Fredag 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Samt andra tider för bokade besök och aktiviteter.

Telefontider:
Se besökstider ovan.