Anhörig- och kunskapscenter

Du som anhörig har rätt att må bra. Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Vi erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper och kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Behöver du kontakt med andra verksamheter och föreningar kan vi hjälpa dig med information. Vi har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Vi vänder oss till alla anhöriga som behöver stöd, oavsett ålder. Det är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos, men du eller din närstående ska bo i Norrköpings kommun.

Behöver du stöd nu?

Anhörig- och kunskapscenter erbjuder dig som är anhörig fysiska möten. Då vi fortfarande lever med en pandemi, kan vi även ha samtal via telefon eller digitalt om du så önskar. Välkommen att höra av dig!

Stödsamtal och kurator

Stödsamtal för alla anhöriga

Om du behöver någon att prata med om din situation som anhörig erbjuder vi kostnadsfria stödsamtal med anhörigkonsulent. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om när vi ska träffas.

Anhörigkonsulenter
Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
Kontaktformulär


Kuratorsamtal

Vi erbjuder kostnadsfria kuratorsamtal för dig och dina anhöriga om du vistas på korttidsplats, har stöd av hemgångsteamet eller bor på särskilt boende i Norrköpings kommun. Det finns många orsaker till varför du kan behöva samtala med en kurator:

  • Förändrad livssituation?
  • Oro för framtiden?
  • Förluster av funktioner?
  • Bo kvar hemma eller flytta till särskilt boende

Kurator Niklas Cederlund (f.n. tjänstledig), vikarierande kurator Ingela Junler tillgänglig fr.o.m. 23 november 2021.
Telefon: 011-15 53 29
E-post: niklas.cederlund@norrkoping.se, ingela.junler@norrkoping.se

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Vi finns för dig som har en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära person som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det är viktigt att du som är barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen skull. I anhörigstödet utgår vi alltid från ditt behov.

Informationsblad - Stöd för barn och unga som är anhöriga Pdf, 559.7 kB. (Pdf, 559.7 kB)

Syskongrupp för dig som är barn och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa, (anmäl ditt intresse). Pdf, 204.4 kB. (Pdf, 204.4 kB)

Syskongrupp för dig som är tonåring och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa, (anmäl ditt intresse). Pdf, 119.8 kB. (Pdf, 119.8 kB)

En grupp för dig som är ung och ger vård, stöd eller hjälp - du är inte ensam! Anmäl intresse, vi startar när vi har en grupp. Pdf, 128.4 kB. (Pdf, 128.4 kB)

Vid frågor hör av dig till:

Helen Andersson 
Telefon: 011-15 51 63, 072-2543766
E-post: helen2.andersson@norrkoping.se

Petra Ottosson 
Telefon: 011-15 35 89, 073-0202949
E-post: petra.ottosson@norrkoping.se

eller till vår mottagningstelefon: 011-15 54 30

Samtalsgrupper och utbildningar

Barn och unga

Se under fliken "Stöd till barn och unga som är anhöriga"

Vuxna syskon

Fokus på mig Vuxensyskon, en samtalsgrupp för vuxna som har syskon med sjukdom eller funktionsnedsättning: startar då vi har en grupp om sex deltagare (anmäl ditt intresse) Pdf, 167.3 kB. (Pdf, 167.3 kB)

Fokus på mig vuxensyskon ges också digitalt för syskon från hela landet. (anmälan sker till Nka, information finns i länken) Pdf, 315.4 kB. (Pdf, 315.4 kB)

Äldre

Samtalsgrupp för vuxna som ger stöd och hjälp till föräldrar: startar 25 april 2022 (anmälan senast 19 april) Pdf, 159.1 kB. (Pdf, 159.1 kB)

Demens

Samtalsgrupp för dig som har en livskamrat med demenssjukdom: startar 15 februari 2022 (anmälan senast 25 januari) Pdf, 160.7 kB. (Pdf, 160.7 kB)

Demensutbildning för anhöriga, dagtid: startar 24 februari 2022 (anmälan senast 18 februari) Pdf, 56.8 kB. (Pdf, 56.8 kB)

Digital demensutbildning för anhöriga, kvällstid: startar 7 mars 2022 (anmälan senast 28 februari) Pdf, 56.8 kB. (Pdf, 56.8 kB)

Neuropsykiatri

Samtalsgrupp för föräldrar till barn/tonåringar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: startar 9 mars 2022 (anmäl senast 1 mars) Pdf, 354 kB. (Pdf, 354 kB)

Psykisk ohälsa

Samtalsgrupp för dig som har en närstående med psykisk ohälsa: startar 7 mars 2022 (anmälan senast 21 februari) Pdf, 133.5 kB. (Pdf, 133.5 kB)

Utbildningstillfälle om psykisk ohälsa ADHD/ ADD 3 maj 2022 (anmälan senast 29 april) Pdf, 39.9 kB. (Pdf, 39.9 kB)

Missbruk, beroende

CRAFT-kurs - vad är det? Information för dig som är intresserad. Pdf, 147.1 kB. (Pdf, 147.1 kB)

CRAFT-kurs, helg 19-20 mars 2022 (anmälan senast 9 mars) Pdf, 246.5 kB. (Pdf, 246.5 kB)

Öppna samtalsträffar för anhöriga, kvällstid, 17 februari, 17 mars, 21 april och 19 maj 2022 (anmälan senast en vecka innan respektive träff) Pdf, 141.9 kB. (Pdf, 141.9 kB)

Funktionsnedsättning

Digital samtalsgrupp på arabiska för dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning (anmälan sker till Nka, information finns i länken) Pdf, 349.3 kB. (Pdf, 349.3 kB)

Anhörigas hälsa

Se anhöriggrupp "Återhämtningsguiden" för alla anhöriga under fliken anhörigas hälsa nedan

Föreläsningar och aktiviteter

Två tematräffar om unga, internet och övergrepp, 3 maj och 17 maj 2022 - (anmälan senast 26 april och 10 maj) Pdf, 52.7 kB. (Pdf, 52.7 kB)

En vandring med livet i centrum, 6 maj 2022 (info kommer)

Sommarfest 21 juni 2022 kl.13:00-15:00 (info kommer)

Berätta vad du tycker så vi kan utveckla Anhörig- och kunskapscenter!

Skriv dina förslag och synpunkter här. Du kan såklart vara helt anonym. Vill du ha återkoppling fyller du även i dina kontaktuppgifter.

Fyll i din e-postadress så hör vi av oss och berättar hur vi arbetar vidare med ditt förslag eller din synpunkt.
Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Anhörig- och kunskapscenter

Drottninggatan 32
602 24 Norrköping

Besökstider:
Måndag-torsdag 09.00-16.00 Fredag 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Samt andra tider för bokade besök och aktiviteter.

Telefontider:
Se besökstider ovan.