Öppettider:
Måndag till fredag 9.00–14.30. (Ingen lunchserevering)

Telefon:
Träffpunkt 011-15 54 17

Adress:
Träffpunkt Nyköpingsvägen 28, 616 30 Norrköping

E-post: traffp.nykopingsvagen28@norrkoping.se

Program september 2019PDF (pdf, 294.8 kB)