Stöd för personer med demenssjukdom

När du blivit diagnostiserad med en demenssjukdom finns det många insatser för dig och dina anhöriga att ta del av. Ju tidigare du tar kontakt med kommunen, desto bättre. Exempel på insatser är:

Anhörig till någon med demenssjukdom

Anhöriga till personer med demenssjukdom kan behöva stöd i sin situation. Anhörig- och kunskapscenter erbjuder kostnadsfria stödsamtal, samtalsgrupper, studiecirklar och föreläsningar för dig som har en närstående som drabbats.

Mer om anhörigstöd och Anhörig- och kunskapscenter

Läs mer om demens på Svenskt demenscentrum

Läs mer om Alzheimerföreningen

Levnadsberättelse

En levnadsberättelse är en nedskriven berättelse om någons liv – uppväxt, händelser, vanor och intressen.

Norrköpings kommun erbjuder alla som får hjälp med anledning av sin demenssjukdom att skriva en levnadsberättelse, men du behöver självklart inte ha några insatser för att skriva en själv.

Kontakt