Hemtjänst

Översikt - Steg 4 av 10

4. Vad händer efter ansökan?

När biståndshandläggaren har tagit emot din ansökan om hemtjänst gör biståndshandläggaren i de flesta fall ett hembesök. Vill du att någon när­stående ska vara med på mötet så går det bra.

Utredning

Biståndshandläggarens uppgift är att ta reda på vilka behov av hemtjänst du har för att sen kunna besluta om vilket stöd du har rätt att få. Du kommer därför få frågor om hur du upplever din situation just nu, hur du haft det tidigare och hur du vill ha det i framtiden. Ni kommer prata om både vad du klarar av och vad du behöver stöttning med.

Handläggarna för ofta anteckningar under besöket. Detta görs för att kunna ge dig så bra hjälp som möjligt och för att kommunen har en skyldighet att dokumentera. Du har alltid rätt att ta del av det som finns dokumenterat om dig.

I utredningen beskrivs sen vad du klarar och inte klarar av samt vad du bedöms ha behov av hjälp med.

Beslut

Utredningen och beslutet om hemtjänstinsatser skickas sedan hem till dig. Bifall betyder att du får den hjälp du ansökt om, avslag betyder att du inte får den hjälp du ansökt om. Får du avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Hur du går tillväga när du överklagar står alltid tillsammans med ett avslagsbeslut. Kommunen kan hjälpa dig om du inte klarar det själv.

Dina rättigheter

Det är socialtjänstlagen 4 kap. 1 § som beslutet baseras på. Där står det bland annat att den som inte kan tillgodose sina behov själv eller på annat sätt har rätt till hjälp. Hjälpen ska utformas så att du ska kunna få ett så självständigt liv som möjligt.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Biståndshandläggare

Telefontider:
Helgfria vardagar 8.00–12.00

Bli uppringd

Genom vår e-tjänst kan du enkelt och tryggt lämna information om situationen och boka en telefontid:

Boka telefontid med biståndshandläggare

Mer information om äldreomsorg