Du kan anmäla ditt val av hemtjänstutförare via e-tjänst, blankett, e-post eller telefon.