Telefon: 0727-24 42 47 eller 0730-20 22 94

  • Rösgången
  • Reenstiernagatan
  • Norra Lundsgatan 7:2
  • Norra Lundsgatan 7:1

Enhetschef: Annette Wiman, 011-15 25 24 (klockan 7.00-16.00)