Telefon: 0761-27 18 14 eller 0727-24 42 46

  • Linköpingsvägen
  • Bråddgatan 31:1
  • Bråddgatan 31:2

Enhetschef: Maria Hådén, 011-15 11 41 (klockan 7.00-16.00)