Kontaktuppgifter för hemtjänstens samarbetspartners

Larmteamet, klockan 7.00-22.00

Kommunens hemtjänstenheter, klockan 7.00-22.00

 

Privata hemtjänstutförare, klockan 7.00-22.00

 

Hemtjänstenheter, klockan 22.00-7.00

Kontaktuppgifter för hemtjänsttagare och anhöriga: