Kontaktuppgifter för hemtjänstens samarbetspartners

Larmteamet, klockan 7.00-22.00

Kommunens hemtjänstenheter, klockan 7.00-22.00

Bråddgatan 31:1

Hemtjänsten Bråddgatan 31:1 är till för dig som bor på Nordantill.

Telefon:

Enhetschef 011-15 11 41

Assistent 011-15 11 85

Adress: Bråddgatan 31, 602 22 Norrköping

E-post: hemtj.braddgatan31_1@norrkoping.se

Bråddgatan 31:2

Hemtjänsten Bråddgatan 31:2 är till för dig som bor på Nordantill, i Lagerlunda, Marielund och Röda stan.

Telefon:

Enhetschef 011-15 37 07

Assistent 011-15 11 85

Adress: Bråddgatan 31, 602 22 Norrköping

E-post: hemtj.braddgatan31_2@norrkoping.se

Bygdevägen 15

Hemtjänsten på Bygdevägen 15 är till för dig som bor på Vikbolandet, förutom Ljunga och Djurön (som tillhör hemtjänsten Timmermansgatan 62:3).

Telefon:

Hemtjänstlokalen/Samordnaren 011-15 27 82

Enhetschef 011-15 27 19

Adress: Bygdevägen 15, 610 24 Vikbolandet

E-post: hemtjanst.bygdevagen15@norrkoping.se

Eskilsvägen 1:1

Hemtjänsten Eskilsvägen 1:1 är till för dig som bor i Kimstad, Norsholm eller Skärkind.

Telefonnummer: 011-15 14 53, dagtid vardagar

Telefonnummer: 073-020 14 82, kvällar och helger

Adress: Eskilsvägen 1, 617 30 Skärblacka

E-postadress: hemtj.eskilv1_1@norrkoping.se

Eskilsvägen 1:2

Hemtjänsten Eskilsvägen 1:2 är till för dig som bor i Skärblacka tätort eller Vånga.

Telefonnummer: 011-15 14 53, dagtid vardagar

Telefonnummer: 076-127 17 89, kvällar och helger

Adress: Eskilsvägen 1, 617 30 Skärblacka

E-postadress: hemtj.eskilsv1_2@norrkoping.se

Gamla Lasarettsgatan 39:1

Hemtjänsten på Gamla Lasarettsgatan 39:1 är till för dig som Klingsberg, centrum, lasarettsområdet och området fram till S:t Persgatan.

Telefon:

Hemtjänstgrupp, vardagar klockan 7-16 011-15 25 73

Hemtjänstgrupp, kvällar och helger 076-77 22 940

Enhetschef 011-15 79 87

Adress: Gamla Lasarettsgatan 39, 602 39 Norrköping

E-post: hemtj.gamlasarettsg39_1@norrkoping.se

Gamla Lasarettsgatan 39:2

Hemtjänsten på Gamla Lasarettsgatan 39:2 är till för dig som bor på Grönhög, Söderstaden, Berget och Klingsberg.

Telefon:

Hemtjänstgrupp, vardagar klockan 7-16 011-15 25 73

Hemtjänstgrupp, kvällar och helger 073 020 22 71

Enhetschef 011-15 25 63

Adress: Gamla Lasarettsgatan 39, 602 39 Norrköping

E-post: hemtj.gamlasarettsg39_2@norrkoping.se

Hantverkaregatan 49

Hemtjänsten Hantverkaregatan 49 vänder sig främst till dig som bor inom Ljura även boende nära Vasaparken och vissa på Hagebygatan kan få hjälp här.

Telefon:

Hemtjänstlokal 011-15 39 92

Enhetschef 011-15 28 25

Adress: Hantverkaregatan 49, 603 51 Norrköping

E-post: hemtj.hantverkaregatan49@norrkoping.se

Hospitalsgatan 31

Hemtjänsten Hospitalsgatan 31 är till för dig som bor i närområdet. Närområdet sträcker sig mellan Gamla Rådstugugatan, Hospitalsgatan, Hantverkargatan, Lindö, bortre Oxelbergen och Östra promenaden.

Telefon:

Enhetschef 011-15 79 29

Adress: Hospitalsgatan 31, 602 27 Norrköping

E-postadress: hemtjanst.hospitalsgatan31@norrkoping.se

Jurslavägen 36

Hemtjänsten Jurslavägen 36 är till för dig som bor i Kvillinge.

Telefon:

Enhetschef 011-15 16 58

Samordnare 011-15 14 61

Adress: Jurslavägen 36-38, 616 34 Åby

E-post: hemtjanst.jurslavagen36@norrkoping.se

Linköpingsvägen 14-16

Hemtjänsten Linköpingsvägen 14-16 är till för dig som bor i Kneippen och Ektorp.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 0730 20 16 08 (07.00-22.00, övrig tid 011-15 39 68 biträdande enhetschef).

Enhetschef 011-15 28 52

Samordnare 011-15 28 95

Adress: Linköpingsvägen 14-16, 602 36 Norrköping

E-post: hemtj.linkopingsv14-16@norrkoping.se

Nils Åbergs gata 2

Hemtjänsten Nils Åbergs gata 2 är till för dig som bor i Klockaretorpet och Skarphagen.

Telefon:

Enhetschef 011-15 28 12
Samordnare 011-15 28 10
Vårdlag Klockaretorpet 070-226 03 49
Vårdlag Skarphagen 073-020 16 06

Adress: Nils Åbergs gata 2a, 603 80 Norrköping

E-post: hemtjanst.nilsabergsgata2@norrkoping.se

Norralundsgatan 7:1

Hemtjänsten Norralundsgatan 7:1 är till för dig som bor i Haga och Svärtinge med omkringliggande landsbygd.

Telefon:

Hemtjänstgruppen 011-15 25 23

Enhetschef 011-15 39 96

Adress: Norralundsgatan 7, 602 14 Norrköping

E-postadress: hemtj.norralundsg7_1@norrkoping.se

Norralundsgatan 7:2

Hemtjänst Norralundsgatan 7:2 är till för dig som bor i norra delen av Norrköping i bostadsområdena Haga, Pryssgården, och Hallberga.

Telefon:
Hemtjänstgruppen 011-15 25 28

Enhetschef 011-15 25 30

Adress: Norralundsgatan 7:2, 602 14 Norrköping

E-post: hemtjanst.norralundsgatan7_2@norrkoping.se

Reenstiernagatan 56

Hemtjänsten Reenstiernagatan 56 är till för dig som bor i Eneby centrum och Hallberga.

Telefon:

Samordnare 011-15 24 12

Enhetschef 011-15 25 20

Adress: Reenstiernagatan 56, 602 12 Norrköping

E-post: hemtj.reenstiernag56@norrkoping.se

Rösgången 31

Hemtjänsten Rösgången 31 är till för dig som bor i nordöstra delen av Eneby samt nordöstra delen av Haga.

Telefon:

Samordnare 072-235 46 06

Enhetschef 011-15 25 24

Adress: Rösgången 31, 602 11 Norrköping

E-postadress: hemtj.rosgangen31@norrkoping.se

S:t Persgatan 134:1

Hemtjänsten S:t Persgatan 134 är till för dig som bor på Östantill, Östra Promenaden jämna nummer 36-48, Nygatan 73-157 A och 74, Dalsgatan 4-16, Hantverkaregatan 20-50 och 54-68 samt en del av Oxelbergen.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 50 85

Enhetschef 011-15 50 80

Assistent 011-15 50 73

Adress: S:t Persgatan 134, 602 30 Norrköping

E-post: hemtj.stpersg134_1@norrkoping.se

Timmermansgatan 62:1

Hemtjänsten Timmermansgatan 62:1 är till för dig som bor i Smedby, Lida Kullar, Rambodal och i Hageby.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 21 21

Enhetschef 011-15 77 36

Adress: Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-post: hemtj.timmermansgatan62_1@norrkoping.se

Timmermansgatan 62:2

Hemtjänsten Timmermansgatan 62:2 är till för dig som bor i Hageby.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 78 98

Enhetschef 011-15 27 44

Adress: Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-post: hemtj.timmermansgatan62_2@norrkoping.se

Timmermansgatan 62:3

Hemtjänsten Timmermansgatan 62:3 är till för dig som bor i Atrium, Silver- och Guldringen, Ensjön-Åselstad, Styrstad, Tingstad, Ljunga och på Djurön.

Telefon:

Enhetschef 011-15 39 65

Samordnare, 011-15 25 34

Adress: Timmermansgatan 62, 603 69 Norrköping

E-postadress: hemtj.timmermansgatan62_3@norrkoping.se

Urbergsgatan 90:1

Telefon:

Assistent: 011-15 38 63

Enhetschef: 011-15 28 77

Adress: Urbergsgatan 90, 603 56 Norrköping

E-post: hemtj.urbergsg90-1@norrkoping.se

Urbergsgatan 90:2

Telefon:

Samordnare: 011-15 28 13

Enhetschef: 011-15 78 60

Adress: Urbergsgatan 90, 603 56 Norrköping

E-post: hemtj.urbergsg90-2@norrkoping.se

Valhallavägen 1

Hemtjänsten Vallhallavägen 1 är till för dig som bor i Strömsfors, Krokek, Sandviken, Kvarsebo, Porsgata och Getå.

Telefon:

Samordnare 011-15 78 22

Enhetschef 011-15 78 25

Adress: Vallhallavägen 1 B, 618 30 Kolmården

E-post: hemtj.valhallav1@norrkoping.se

 

Privata hemtjänstutförare, klockan 7.00-22.00

AdeoCare AB

Adress: Kristinagatan 7, 602 26 Norrköping

Telefon: 011-19 45 00

E-post: info@adeocare.se

Hemsida: www.adeocare.se

Verksamhetsansvarig: Hilde Knapasjö, telefon: 070-710 93 00

Axiva Hemtjänst AB

Adress: Gamla Torget 4, 602 32 Norrköping

Telefon: 010-330 59 90

E-post: axivahemtjanst@gmail.com

Hemsida: www.axivahemtjanst.com

Verksamhetsansvarig: Ylva Bjerke, telefon: 010 330 59 90

QviMo Trygga Hem

Adress: Albrektsvägen 125 B

E-post: info@qvimo.se

Hemsida: www.qvimo.se

Verksamhetsansvarig: Josef Morad, telefon: 073 908 29 03

 

Hemtjänstenheter, klockan 22.00-7.00

Nattområde 1

Telefon: 0761-27 18 14 eller 0727-24 42 46

 • Linköpingsvägen
 • Bråddgatan 31:1
 • Bråddgatan 31:2

Enhetschef: Maria Hådén, 011-15 11 41 (klockan 7.00-16.00)

Nattområde 2

Telefon: 0725-74 70 46

 • Urbergsgatan 90:1
 • Urbergsgatan 90:2
 • Nils Åbergsgatan 2

Enhetschef: Maria Hinz, 011-15 82 77 (klockan 7.00-16.00)

Nattområde 3

Telefon: 0727-24 42 47 eller 0730-20 22 94

 • Rösgången
 • Reenstiernagatan
 • Norra Lundsgatan 7:2
 • Norra Lundsgatan 7:1

Enhetschef: Annette Wiman, 011-15 25 24 (klockan 7.00-16.00)

Nattområde 4

Telefon: 0725-39 62 32

 • Generalsgatan
 • Hospitalsgatan

Enhetschef: Louise Persson, 011-15 79 29 (klockan 7.00-16.00)

Nattområde 5

Telefon: 0725-39 62 30

 • S:t Persgatan
 • Gamla Lassarettsgatan 39:1
 • Gamla Lasarettsgatan 39:2
 • Hantverkaregatan 49

Enhetschef: Louise Persson, 011-15 79 29 (klockan 7.00-16.00)

Nattområde 6

Telefon: 0730-20 18 80 och 0725-83 69 32

 • Timmermansgatan 62:1
 • Timmermansgatan 62:2
 • Timmermansgatan 62:3

Enhetschef: Mattias Alvhäll, 011-15 39 65 (klockan 7.00-16.00)

Nattområde 7

Telefon: 073-020 27 20

 • Bygdevägen

Enhetschef: Maria Wikström, 011-15 27 19 (klockan 7.00-16.00)

Nattområde 8

Telefon: 0706-20 53 41 och 0730-78 20 51

 • Valhallavägen

Enhetschef: Hayat Gazici, 011-15 78 25 (klockan 7.00-16.00)

Nattområde 9

Telefon: 0730-20 14 75 och 0725-74 75 06

 • Jurslavägen

Enhetschef: Senad Mutic, 011-15 16 58 (klockan 7.00-16.00)

Nattområde 10

Telefon: 072-597 00 53 

 • Eskilsvägen 1:1
 • Eskilsvägen 1:2

Enhetschef: Ivana Lukic, 011-15 79 24 (klockan 7.00-16.00)

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Biståndshandläggare

Telefontider:
Helgfria vardagar 8.00–12.00