Hemtjänsten Timmermansgatan 62:3 är till för dig som bor i Atrium, Silver- och Guldringen, Ensjön-Åselstad, Styrstad, Tingstad, Ljunga och på Djurön.

Telefon:

Enhetschef 011-15 39 65

Samordnare, 011-15 25 34

Adress: Timmermansgatan 62, 603 69 Norrköping

E-postadress: hemtj.timmermansgatan62_3@norrkoping.se