Hemtjänsten Timmermansgatan 62:2 är till för dig som bor i Hageby.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 78 98

Enhetschef 011-15 27 44

Adress: Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-post: hemtj.timmermansgatan62_2@norrkoping.se