Hemtjänsten Timmermansgatan 62:1 är till för dig som bor i Smedby, Lida Kullar, Rambodal och i Hageby.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 21 21

Enhetschef 011-15 77 36

Adress: Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-post: hemtj.timmermansgatan62_1@norrkoping.se