Hemtjänsten Rösgången 31 är till för dig som bor i nordöstra delen av Eneby samt nordöstra delen av Haga.

Telefon:

Samordnare 011-15 25 39

Enhetschef 011-15 25 24

Adress: Rösgången 31, 602 11 Norrköping

E-postadress: hemtj.rosgangen31@norrkoping.se