Hemtjänst Norralundsgatan 7:2 är till för dig som bor i norra delen av Norrköping i bostadsområdena Haga, Pryssgården, och Hallberga.

Telefon:
Hemtjänstgruppen 011-15 25 28

Enhetschef 011-15 25 30

Adress: Norralundsgatan 7:2, 602 14 Norrköping

E-post: hemtjanst.norralundsgatan7_2@norrkoping.se