Hemtjänsten Norralundsgatan 7:1 är till för dig som bor i Haga och Svärtinge med omkringliggande landsbygd.

Telefon:

Hemtjänstgruppen 011-15 25 23

Enhetschef 011-15 39 96

Adress: Norralundsgatan 7, 602 14 Norrköping

E-postadress: hemtjanst.norralundsgatan7_1@norrkoping.se