Hemtjänsten Nils Åbergs gata 2 är till för dig som bor i Klockaretorpet och Skarphagen.

Telefon:

Enhetschef 011-15 28 12
Samordnare 011-15 28 10
Vårdlag Klockaretorpet 070-226 03 49
Vårdlag Skarphagen 073-020 16 06

Adress: Nils Åbergs gata 2a, 603 80 Norrköping

E-post: hemtjanst.nilsabergsgata2@norrkoping.se