Hemtjänsten Linköpingsvägen 14-16 är till för dig som bor i Kneippen och Ektorp.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 0730 20 16 08 (07.00-22.00, övrig tid 011-15 39 68 biträdande enhetschef).

Enhetschef 011-15 28 52

Samordnare 011-15 28 95

Adress: Linköpingsvägen 14-16, 602 36 Norrköping

E-post: hemtj.linkopingsv14-16@norrkoping.se