Hemtjänsten Hospitalsgatan 31 är till för dig som bor i närområdet. Närområdet sträcker sig mellan Gamla Rådstugugatan, Hospitalsgatan, Hantverkargatan och Östra promenaden.

Telefon:

Enhetschef 011-15 79 29

Adress: Hospitalsgatan 31, 602 27 Norrköping

E-postadress: hemtjanst.hospitalsgatan31@norrkoping.se