Hemtjänsten Generalsgatan 9 är till för dig som bor i området innanför Östra Promenaden, Hospitalsgatan och Strömmen samt Oxelbergen och Lindö.

Telefon:

Hemtjänstlokalen 011-15 24 38

Enhetschef 011-15 24 53

Adress: Generalsgatan 9, 602 26 Norrköping

E-post: hemtjanst.generalsgatan9@norrkoping.se