Hemtjänsten på Gamla Lasarettsgatan 39:2 är till för dig som bor på Grönhög, Söderstaden, Berget och Klingsberg.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 25 73

Enhetschef 011-15 25 63

Adress: Gamla Lasarettsgatan 39, 602 39 Norrköping

E-post: hemtjanst.gamlalasarettsgatan2@norrkoping.se