Hemtjänsten på Gamla Lasarettsgatan 39:1 är till för dig som Klingsberg, centrum, lasarettsområdet och området fram till S:t Persgatan.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 25 73

Enhetschef 011-15 79 87

Adress: Gamla Lasarettsgatan 39, 602 39 Norrköping

E-post: hemtjanst.gamlalasarettsgatan1@norrkoping.se