Hemtjänsten Eskilsvägen 1:2 är till för dig som bor i Skärblacka tätort eller Vånga.

Telefonnummer: 011-15 14 53, dagtid vardagar

Telefonnummer: 076-127 17 89, kvällar och helger

Adress: Eskilsvägen 1, 617 30 Skärblacka

E-postadress: hemtj.eskilsv1_2@norrkoping.se