Hemtjänsten Eskilsvägen 1:1 är till för dig som bor i Kimstad, Norsholm eller Skärkind.

Telefonnummer: 011-15 14 53, dagtid vardagar

Telefonnummer: 073-020 14 82, kvällar och helger

Adress: Eskilsvägen 1, 617 30 Skärblacka

E-postadress: hemtj.eskilv1_1@norrkoping.se