Hemtjänsten Bråddgatan 31:2 är till för dig som bor på Nordantill, i Lagerlunda, Marielund och Röda stan.

Telefon:

Enhetschef 011-15 37 07

Assistent 011-15 11 85

Adress: Bråddgatan 31, 602 22 Norrköping

E-post: hemtj.braddgatan31_2@norrkoping.se