Hemtjänsten Norrköpings kommun


Modern hemtjänst med trygghet, långsiktighet och kontinuitet

Vi underlättar din vardag och månar om dig. Vår ambition är att det ska vara samma personer som kommer hem till dig, att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på samma eller liknande sätt.

Vi har lång erfarenhet och utvecklar framtidens hemtjänst.

Bra bemötande och stort förtroende för våra medarbetare

Socialstyrelsens brukarundersökning 2016 visade att 95 % av våra hemtjänsttagare upplever att de får ett bra bemötande av våra medarbetare och att de känner ett stort förtroende för oss.

Vår värdegrund

Vi utför hemtjänst med respekt, delaktighet och trovärdighet i offentlig regi.

Våra hemtjänstenheter finns i hela Norrköping:


Bråddgatan 31:1

Hemtjänsten Bråddgatan 31:1 är till för dig som bor på Nordantill.

Telefon:

Enhetschef 011-15 11 41

Assistent 011-15 11 85

Adress: Bråddgatan 31, 602 22 Norrköping

E-post: hemtj.braddgatan31_1@norrkoping.se

Bråddgatan 31:2

Hemtjänsten Bråddgatan 31:2 är till för dig som bor på Nordantill, i Lagerlunda, Marielund och Röda stan.

Telefon:

Enhetschef 011-15 37 07

Assistent 011-15 11 85

Adress: Bråddgatan 31, 602 22 Norrköping

E-post: hemtj.braddgatan31_2@norrkoping.se

Bygdevägen 15

Hemtjänsten på Bygdevägen 15 är till för dig som bor på Vikbolandet, förutom Ljunga och Djurön (som tillhör hemtjänsten Timmermansgatan 62:3).

Telefon:

Hemtjänstlokalen/Samordnaren 011-15 27 82

Enhetschef 011-15 27 19

Adress: Bygdevägen 15, 610 24 Vikbolandet

E-post: hemtjanst.bygdevagen15@norrkoping.se

Eskilsvägen 1:1

Hemtjänsten Eskilsvägen 1:1 är till för dig som bor i Kimstad, Norsholm eller Skärkind.

Telefonnummer: 011-15 14 53, dagtid vardagar

Telefonnummer: 073-020 14 82, kvällar och helger

Adress: Eskilsvägen 1, 617 30 Skärblacka

E-postadress: hemtj.eskilv1_1@norrkoping.se

Eskilsvägen 1:2

Hemtjänsten Eskilsvägen 1:2 är till för dig som bor i Skärblacka tätort eller Vånga.

Telefonnummer: 011-15 14 53, dagtid vardagar

Telefonnummer: 076-127 17 89, kvällar och helger

Adress: Eskilsvägen 1, 617 30 Skärblacka

E-postadress: hemtj.eskilsv1_2@norrkoping.se

Gamla Lasarettsgatan 39:1

Hemtjänsten på Gamla Lasarettsgatan 39:1 är till för dig som Klingsberg, centrum, lasarettsområdet och området fram till S:t Persgatan.

Telefon:

Hemtjänstgrupp, vardagar klockan 7-16 011-15 25 73

Hemtjänstgrupp, kvällar och helger 076-77 22 940

Enhetschef 011-15 79 87

Adress: Gamla Lasarettsgatan 39, 602 39 Norrköping

E-post: hemtj.gamlasarettsg39_1@norrkoping.se

Gamla Lasarettsgatan 39:2

Hemtjänsten på Gamla Lasarettsgatan 39:2 är till för dig som bor på Grönhög, Söderstaden, Berget och Klingsberg.

Telefon:

Hemtjänstgrupp, vardagar klockan 7-16 011-15 25 73

Hemtjänstgrupp, kvällar och helger 073 020 22 71

Enhetschef 011-15 25 63

Adress: Gamla Lasarettsgatan 39, 602 39 Norrköping

E-post: hemtj.gamlasarettsg39_2@norrkoping.se

Generalsgatan 9

Hemtjänsten Generalsgatan 9 är till för dig som bor i området innanför Östra Promenaden, Hospitalsgatan och Strömmen samt Oxelbergen och Lindö.

Telefon:

Hemtjänstlokalen 011-15 24 38

Enhetschef 011-15 24 53

Adress: Generalsgatan 9, 602 26 Norrköping

E-post: hemtjanst.generalsgatan9@norrkoping.se

Hantverkaregatan 49

Hemtjänsten Hantverkaregatan 49 vänder sig främst till dig som bor inom Ljura även boende nära Vasaparken och vissa på Hagebygatan kan få hjälp här.

Telefon:

Hemtjänstlokal 011-15 39 92

Enhetschef 011-15 28 25

Adress: Hantverkaregatan 49, 603 51 Norrköping

E-post: hemtj.hantverkaregatan49@norrkoping.se

Hospitalsgatan 31

Hemtjänsten Hospitalsgatan 31 är till för dig som bor i närområdet. Närområdet sträcker sig mellan Gamla Rådstugugatan, Hospitalsgatan, Hantverkargatan och Östra promenaden.

Telefon:

Enhetschef 011-15 79 29

Adress: Hospitalsgatan 31, 602 27 Norrköping

E-postadress: hemtjanst.hospitalsgatan31@norrkoping.se

Jurslavägen 36

Hemtjänsten Jurslavägen 36 är till för dig som bor i Kvillinge.

Telefon:

Enhetschef 011-15 16 58

Samordnare 011-15 14 61

Adress: Jurslavägen 36-38, 616 34 Åby

E-post: hemtjanst.jurslavagen36@norrkoping.se

Linköpingsvägen 14-16

Hemtjänsten Linköpingsvägen 14-16 är till för dig som bor i Kneippen och Ektorp.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 0730 20 16 08 (07.00-22.00, övrig tid 011-15 39 68 biträdande enhetschef).

Enhetschef 011-15 28 52

Samordnare 011-15 28 95

Adress: Linköpingsvägen 14-16, 602 36 Norrköping

E-post: hemtj.linkopingsv14-16@norrkoping.se

Nils Åbergs gata 2

Hemtjänsten Nils Åbergs gata 2 är till för dig som bor i Klockaretorpet och Skarphagen.

Telefon:

Enhetschef 011-15 28 12
Samordnare 011-15 28 10
Vårdlag Klockaretorpet 070-226 03 49
Vårdlag Skarphagen 073-020 16 06

Adress: Nils Åbergs gata 2a, 603 80 Norrköping

E-post: hemtjanst.nilsabergsgata2@norrkoping.se

Norralundsgatan 7:1

Hemtjänsten Norralundsgatan 7:1 är till för dig som bor i Haga och Svärtinge med omkringliggande landsbygd.

Telefon:

Hemtjänstgruppen 011-15 25 23

Enhetschef 011-15 39 96

Adress: Norralundsgatan 7, 602 14 Norrköping

E-postadress: hemtj.norralundsg7_1@norrkoping.se

Norralundsgatan 7:2

Hemtjänst Norralundsgatan 7:2 är till för dig som bor i norra delen av Norrköping i bostadsområdena Haga, Pryssgården, och Hallberga.

Telefon:
Hemtjänstgruppen 011-15 25 28

Enhetschef 011-15 25 30

Adress: Norralundsgatan 7:2, 602 14 Norrköping

E-post: hemtjanst.norralundsgatan7_2@norrkoping.se

Reenstiernagatan 56

Hemtjänsten Reenstiernagatan 56 är till för dig som bor i Eneby centrum och Hallberga.

Telefon:

Personal 011-15 25 41

Enhetschef 011-15 25 20

Adress: Reenstiernagatan 56, 602 12 Norrköping

E-post: hemtj.reenstiernag56@norrkoping.se

Rösgången 31

Hemtjänsten Rösgången 31 är till för dig som bor i nordöstra delen av Eneby samt nordöstra delen av Haga.

Telefon:

Samordnare 011-15 25 39

Enhetschef 011-15 25 24

Adress: Rösgången 31, 602 11 Norrköping

E-postadress: hemtj.rosgangen31@norrkoping.se

S:t Persgatan 134:1

Hemtjänsten S:t Persgatan 134 är till för dig som bor på Östantill, Östra Promenaden jämna nummer 36-48, Nygatan 73-157 A och 74, Dalsgatan 4-16, Hantverkaregatan 20-50 och 54-68.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 50 85

Enhetschef 011-15 50 80

Assistent 011-15 50 73

Adress: S:t Persgatan 134, 602 30 Norrköping

E-post: hemtj.stpersg134_1@norrkoping.se

Timmermansgatan 62:1

Hemtjänsten Timmermansgatan 62:1 är till för dig som bor i Smedby, Lida Kullar, Rambodal och i Hageby.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 21 21

Enhetschef 011-15 77 36

Adress: Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-post: hemtj.timmermansgatan62_1@norrkoping.se

Timmermansgatan 62:2

Hemtjänsten Timmermansgatan 62:2 är till för dig som bor i Hageby.

Telefon:

Hemtjänstgrupp 011-15 78 98

Enhetschef 011-15 27 44

Adress: Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-post: hemtj.timmermansgatan62_2@norrkoping.se

Timmermansgatan 62:3

Hemtjänsten Timmermansgatan 62:3 är till för dig som bor i Atrium, Silver- och Guldringen, Ensjön-Åselstad, Styrstad, Tingstad, Ljunga och på Djurön.

Telefon:

Enhetschef 011-15 39 65

Samordnare, 011-15 25 34

Adress: Timmermansgatan 62, 603 69 Norrköping

E-postadress: hemtj.timmermansgatan62_3@norrkoping.se

Urbergsgatan 90:1

Telefon:

Assistent: 011-15 38 63

Enhetschef: 011-15 28 77

Adress: Urbergsgatan 90, 603 56 Norrköping

E-post: hemtj.urbergsg90-1@norrkoping.se

Urbergsgatan 90:2

Telefon:

Samordnare: 011-15 28 13

Enhetschef: 011-15 78 60

Adress: Urbergsgatan 90, 603 56 Norrköping

E-post: hemtj.urbergsg90-2@norrkoping.se

Valhallavägen 1

Hemtjänsten Vallhallavägen 1 är till för dig som bor i Strömsfors, Krokek, Sandviken, Kvarsebo, Porsgata och Getå.

Telefon:

Samordnare 011-15 78 22

Enhetschef 011-15 78 25

Adress: Vallhallavägen 1 B, 618 30 Kolmården

E-post: hemtj.valhallav1@norrkoping.se

Kontakt