Hemtjänsten Norrköpings kommun


Modern hemtjänst med trygghet, långsiktighet och kontinuitet

Vi underlättar din vardag och månar om dig. Vår ambition är att det ska vara samma personer som kommer hem till dig, att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på samma eller liknande sätt.

Vi har lång erfarenhet och utvecklar framtidens hemtjänst.

Bra bemötande och stort förtroende för våra medarbetare

Socialstyrelsens brukarundersökning 2016 visade att 95 % av våra hemtjänsttagare upplever att de får ett bra bemötande av våra medarbetare och att de känner ett stort förtroende för oss.

Vår värdegrund

Vi utför hemtjänst med respekt, delaktighet och trovärdighet i offentlig regi.

Våra hemtjänstenheter finns i hela Norrköping:


Kontakt