• Hemtjänsttagarna väljer själva vilken utförare de vill ha och omval av utförare sker på hemtjänsttagarens initiativ. Att ditt företag blir godkänt innebär inte att ni garanteras ett visst antal uppdrag eller utförda timmar.
  • Norrköpings kommun är uppdelad i sex geografiska områden. Ni väljer vilka områden ni vill verka inom. Alla hemtjänsttagare som bor i de valda geografiska områdena har möjlighet att välja er som utförare av hemtjänst.
  • I Norrköpings kommun kan man få hemtjänst oavsett ålder, det vill säga från 0 år till livets slut.
  • Hemtjänsttagaren har rätt att genom omval anlita annan utförare. Om hemtjänsttagaren önskar ska tillträdande utförare snarast möjligt börja utföra sitt uppdrag, allra senast nästkommande månad när anmälan kommer in senast den 20:e i månaden. Exempel:
    - Om ansökan kommer in den 21 juni får hemtjänsttagaren sin nya utförare den 1 september.
    - Om ansökan kommer in den 20 juni får hemtjänsttagaren sin nya utförare den 1 augusti.