• Försäkra dig om att ditt företag uppfyller alla krav som ställs i förfrågningsunderlaget på e-Avrop.
  • Logga in och skicka in en fullständig ansökan via e-Avrop senast den 31 juli 2018. Du kan inte skicka in på något annat sätt.
  • Norrköpings kommun tar beslut om godkännande.

Nästa ansökningsperiod

För avtalsstart den 1 november 2018 ska elektronisk ansökan via e-Avrop ha inkommit till Upphandlingscenter senast 31 juli 2018.