2018-03-06

En rutin för överrapportering mellan utförare finns nu under "Personlig vård och service" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2018-03-02

Information om matleveranser från Sodexo finns nu under "Mat, måltid och nutrition" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2018-02-27

Rutin för vak är uppdaterad, finns under "Personlig vård och service" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.

2018-02-23

Nu finns en kallelse med programmet för informationsmötet den 2/3 under "För dig som är utförare i drift: Informationsmöten och dialogträffar". Den mesta av tiden på mötet kommer att användas till dialog, så förbered er med frågeställningar ni vill stämma av.

2018-02-21

Inbjudan till första informationsmötet 2 mars finns under "För dig som är utförare i drift: Informationsmöten och dialogträffar".

2018-02-16

  • Fyll i kontaktlistan och skicka till vardochomsorgskontoret@norrkoping.se senast 23 februari.

KontaktlistaWord (word, 12.4 kB)


  • Ny rutin för överlämning av brukare mellan Hemgångsteamet och hemtjänsten finns under "Personlig vård och service" på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.
  • Information om bisyssla har förtydligats under "Frågor och svar".
  • Bildspelet från uppstartsmötet 13 februari är uppdaterat, finns under "Möten och minnesanteckningar".

2018-02-08

Under "Möten och minnesanteckningar" finns nu bildspelet för uppstartsmötet 13 februari.

2018-02-08

Vid uppstartsmötet 13 februari kommer alla utförare fotograferas 13.15, men det står inte med i programmet.

2018-02-07

Den 13 februari är alla godkända utförare av hemtjänst som inte är i drift än kallade till uppstartsmöte. Programmet hittar du under "Möten och minnesanteckningar".

2018-01-29

En fråga om rutin för el-avbrott finns besvarad under "Frågor och svar".

2018-01-24

Två nya frågor besvaras under "Frågor och svar", en om övergångsanalysen och en om utförarpresentation.

2018-01-16

En fråga om parkeringstillstånd finns besvarad under "Frågor och svar".

2018-01-15

Presentationer från introduktionsutbildningar finns under "Utbildningar och material"

2018-01-15

En fråga om behörighetsansökningar finns besvarad under "Frågor och svar".

2018-01-10

Nu finns frågor och svar från introduktionsdagarna i december under "Frågor och svar".

2018-01-10

Nu finns en krav- och rekommendationslista för IT-system på sidan för regelverk, riktlinjer och rutiner.