Utförare av hemtjänst

Förfrågningsunderlag på E-avrops hemsida

Regelverk, riktlinjer och rutiner

 

Norrköpings kommunfullmäktige tog i januari 2016 beslut om att konkurrensutsätta hemtjänsten. Det kallar vi Eget val inom hemtjänsten.

Eget val inom hemtjänsten innebär att den alla hemtjänsttagare kan välja mellan kommunal hemtjänst eller hemtjänst från någon certifierad privat utförare. Hemtjänsttagare som inte gör ett eget val får kommunal hemtjänst.

Du som driver företag inom omsorg har möjlighet att bli godkänd utförare av hemtjänst i Norrköpings kommun. För att bli godkänd krävs det att du uppfyller de krav som vård- och omsorgsnämnden beslutat. Alla krav finns listade på den här sidan.

Ansökan 2017

Ansökningstiden för avtalsstart 27 februari 2018 har avslutats. Norrköpings kommun tar nu beslut om godkännande för ansökningar som inkom senast 3 september 2017. Om du har ansökt får du besked elektroniskt senast den 27 oktober 2017.

Ansökan 2018

 • Försäkra dig om att ditt företag uppfyller alla krav som ställs i förfrågningsunderlaget.
 • Skicka in en fullständig ansökan via E-avrop senast den 31 juli 2018. Du kan inte skicka in på något annat sätt.
 • Norrköpings kommun tar beslut om godkännande.

Viktigt att veta

 • Hemtjänsttagarna väljer själva vilken utförare de vill ha och omval av utförare sker på deras initiativ. Att ditt företag blir godkänt innebär inte att ni garanteras ett visst antal uppdrag eller utförda timmar.
 • Norrköpings kommun är uppdelad i sex geografiska områden. Ni väljer vilka områden ni vill finnas i. Alla hemtjänsttagare som bor i det geografiska området har möjlighet att välja er som utförare av hemtjänst.
 • I Norrköpings kommun kan man få hemtjänst oavsett ålder, det vill säga från 0 år till livets slut.
 • Brukare som anmäler sitt byte senast den 20:e i månaden ska få sin nya utförare nästkommande månad. Exempel:
  - Om ansökan kommer in den 21 juni får brukaren sin nya utförare den 1 september.
  - Om ansökan kommer in den 20 juni får brukaren sin nya utförare den 1 augusti.
 • De som blir godkända utförare av hemtjänst i Norrköping förbinder sig att följa de regelverk, riktlinjer och rutiner som framgår av förfrågningsunderlaget.

Tidplan

17 maj - Beslut i vård- och omsorgsnämnden

18 maj - Förfrågningsunderlag tillgängligt

3 september - Sista ansökningsdag för utförare

3 september-27 oktober - Certifiering/godkännande av utförare

3-24 november - Brukarna väljer

11 och 18 november - Mässa för brukare och utförare

November - Introduktionsutbildning för utförare

Från 25 november - Brukaren får vald utförare

13 februari 2018 - Uppstartsmöte

27 februari 2018 - Start för utförarna med brukarna

Kontakt

 

Frågor om Eget val inom hemtjänsten:

Helena Wikström,
sakkunnig på vård- och omsorgskontoret
helena.wikstrom@norrkoping.se

Norrköpings kommuns växel: 
011-15 00 00

Frågor om hur du ansöker:

Kontakta Upphandlingscenter