Med ett trygghetslarm kan du ska känna dig trygg om något händer, exempelvis om du skulle råka falla.

Trygghetslarmet består av en larmtelefon som installeras i ditt hem, samt en larmklocka. Du bär larmklockan kring halsen eller handleden och larmar genom att trycka på den.

Så fungerar trygghetslarm

När du trycker på larmknappen ringer larmtelefonen upp larmmottagaren. Där finns personal dygnet runt som tar emot ditt larm och kan hjälpa dig. Larmmottagaren kontaktar larmteamet som vid behov kommer hem till dig.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt har de uppgifter och telefonnummer till bland annat din distriktssköterska, omvårdnadspersonal och dina närmaste anhöriga.

Kostnad för trygghetslarm

Kostnaden för att få ett trygghetslarm är för närvarande upp till 300 kronor per månad, men kan variera beroende på betalningsförmåga och om du har andra hemtjänstinsatser.

När du inte längre behöver trygghetslarmet

När trygghetslarmet inte längre behövs, ansvarar du eller närstående för att larmtelefonen återlämnas.

I samband med det återlämnas även nycklar till er. Återlämnandet görs till Larmteamet på Hantverkaregatan 49 på bottenvåningen. Ring gärna innan du kommer, telefonnummer 011-15 51 84.