Telefonservice innebär att hemtjänstpersonal ringer hem till dig på bestämda tider för att höra att allt är bra. Du bestämmer tillsammans med hemtjänsten när och hur ofta de ska kontakta dig. Om du inte svarar kommer hemtjänsten hem till dig för att se till att inget hänt. På så sätt vet du att någon märker om det händer dig något. Du betalar inte något för telefonservice.