Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt för dig att klara dig själv. Hemtjänsten hjälper dig efter behov. Målet är att du ska kunna klara så mycket som möjligt själv, men behöver du stöttning med vissa delar för att klara av din vardag ska du få det.

Hemtjänstinsatser