Hemtjänst

Översikt - Steg 8 av 10

8. Vad händer efter mitt val?

Du kommer att bli kontaktad av en biståndshandläggare eller din nya utförare med information om när insatserna kan påbörjas av den utförare du har valt. Det ska påbörjas så snart som möjligt, men som senast nästkommande månad.

Exempel:

  • Om ansökan kommer in den 20 juni får du din nya utförare senast den 1 augusti.
  • Om ansökan kommer in den 21 juni får du din nya utförare senast den 1 september.

Kontakt

Mer information om äldreomsorg