Hemtjänst

Översikt - Steg 7 av 10

7. Välj eller byt utförare

Du kan anmäla ditt val av hemtjänstutförare via e-tjänst, blankett, e-post eller telefon.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Biståndshandläggare

Telefontider:
Helgfria vardagar 8.00–12.00

Brådskande kontakt under jourtid
OBS! Kan ej bevilja socialbidrag

Telefontider:
Vardagar 16.00-07.00 samt helgdagar dygnet runt

Mer information om äldreomsorg