Hemtjänst

Översikt - Steg 2 av 10

2. Hemgångsteam efter sjukhusvistelse

Hemgångsteamets ansvar är att ge dig det stöd du behöver för att kunna återgå till ditt eget boende efter sjukhusvistelsen. En säker hemgång ska säkerställas genom att ge dig trygghet och vård och omsorg i hemmet.

Hemgångsteamet består av:

  • undersköterskor
  • sjuksköterska
  • arbetsterapeut
  • sjukgymnast

Innan du kommer hem

En biståndshandläggare bedömer om insatser hos dig ska utföras av hemgångsteamet. Efter det kan personal från hemgångsteamet besöka dig på sjukhuset för att planera din hemgång.

När du kommer hem

När du sedan kommer hem möts du upp av personal från hemgångsteamet, som senare ser över behovet av omvårdnad, träning, läkemedelsgenomgång samt fallprevention.

När du har varit hemma i några dagar, kommer hemgångsteamet att göra en bedömning av hur länge du kommer att behöva ha insatser från hemgångsteamet och informerar biståndshandläggarna om detta.

Om du är i fortsatt behov av insatser kommer hemgångsteamet successivt att lämna över till den den hemtjänstutförare som du själv valt.

Biståndshandläggare gör en uppföljning, antingen genom att ta telefonkontakt med dig eller genom ett hembesök.

Bemannade tider

Hemgångsteamet är bemannat måndag-söndag klockan 7.00-22.00.

Om du har behov av insatser på natten kommer du få hjälp av den nattorganisation du tillhör. Kommunens larmteam kommer att ansvara för trygghetslarm om du är i behov av det.

Broschyr om hemgångsteametPDF (pdf, 163 kB)

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Biståndshandläggare

Telefontider:
Helgfria vardagar 8.00–12.00

Brådskande kontakt under jourtid
OBS! Kan ej bevilja socialbidrag

Telefontider:
Vardagar 16.00-07.00 samt helgdagar dygnet runt

Mer information om äldreomsorg