Över 65 år med demenssjukdom

Vrinnevigatan 25 dagverksamhet Annagården för personer över 65 år med demenssjukdom.

Adress: Vrinnevigatan 25, 603 58 Norrköping

Öppettider: Måndag- fredag 09.00-15.00

Telefon: 011-15 21 09, 076-760 30 34

Enhetschef: 011-15 33 63 

E-post: dagverksamhet.annagarden@norrkoping.se

Informationsblad AnnagårdenPDF (pdf, 252.2 kB)


Under 65 år med demenssjukdom

Vrinnevigatan 25 dagverksamhet Klubb 25:an för personer under 65 år med demenssjukdom.

Adress: Vrinnevigatan 25, 603 58 Norrköping

Öppettider: Måndag- fredag 09.00-15.00

Telefon: 011-15 25 36, 073-078 20 10

Enhetschef: 011-15 33 63

E-post: dagverksamhet.25@norrkoping.se

Informationsblad Klubb 25:anPDF (pdf, 135.6 kB)