Dagverksamhet för personer med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar.

Öppettider: 09:00-15:00

Telefon:
Dagverksamhet 072-581 28 12

Enhetschef 011-15 50 80

Adress:
Värmlandsgatan 16, 602 18 Norrköping

E-post dv.varmlandsgatan16@norrkoping.se

Informationsblad om dagverksamhet Värmlandsgatan 16PDF (pdf, 118.4 kB)