Dagverksamhet för personer över 65 år med demenssjukdom.

Öppettider: Måndag-fredag 09.00-15.00, stängt helgdagar

Telefon:

Dagverksamhet 011-15 25 45

Enhetschef 011-15 39 96

Adress: Norralundsgatan 7, 602 46 Norrköping

E-post: dagverksamhet.riks-city@norrkoping.se