Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Telefon:

Dagverksamheten: 011-15 75 90, 0722-54 06 90

Verksamhetschef: 0733-70 31 27

Biträdande verksamhetschef: 0733-70 31 26

Adress: Klingsbergsgatan 34, 603 54 Norrköping

E-post: klingsbergsgatan.dagverksamheten@ansvarochomsorg.se