Dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Öppettider: måndag-fredag 09.00-15.00 (stängt lördagar, söndagar och helgdagar)

Telefon:

Dagverksamhet 011-15 11 64

Enhetschef 011-15 33 63

Adress: Bråddgatan 31, Norrköping

E-post: dagverksamhet.braddgatan31@norrkoping.se