Matsedlar för särskilda boenden och dagverksamheter

Här hittar du matsedlar för boenden och dagverksamheter som serverar mat.

Matsedel för verksamheter som endast serverar lunch:

Matsedel för verksamheter som serverar både lunch och kvällsmat:

Kontakt