Gamla Övägen 27 är ett korttidsboende som ligger nära Vrinnevisjukhuset.

Antal platser: 64 platser, fördelat på 4 avdelningar.

Telefon:

Enhetschef 011-15 67 97

Enhetschef 011-15 67 98

Samordnare 011-15 18 88

Sjuksköterska plan 1 ABCD 011-15 75 12

Sjuksköterska plan 2 ABCD 011-15 75 16

 

Avdelning 1 AB 011-15 67 92

Avdelning 1 CD 011-15 67 93

Avdelning 2 AB 011-15 67 94

Avdelning 2 CD 011-15 67 95

 

Adress: Gamla Övägen 27, 603 79 Norrköping

E-postadress: sabo.gamlaovagen27@norrkoping.se

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator