Korttidsboende

De olika boenden som Norrköpings kommun erbjuder till dig som behöver omvårdnad kallas för särskilt boende. Du som bor i ett särskilt boende ska kunna leva så normalt som möjligt även om hälsan eller minnet blivit svagare.

Ansök om särskilt boende


Korttidsboende är ett särskilt boende som du bor på i kortare perioder när du behöver tillfällig vård och omsorg utanför hemmet.

Vissa är regelbundet på korttidsboende för att få omvårdnad och miljöombyte och för att närstående som vårdar i hemmet ska få avlastning. Detta kallas återkommande korttid.

Andra bor på korttidsboende i väntan på en större bostadsanpassning.

Du och anhöriga till dig har möjlighet att få stöd av en kurator när du bor på korttidsboende.

Adresser och kontaktuppgifter

Kontakt

Länkar