Utförare

Här finns information och viktiga dokument till dig som ska lämna in anbud om att bli driftsutförare av särskilt boende enligt SoL.

Se förfrågningsunderlaget och lämna in din ansökan på E-avrops hemsida:

Drift av särskilt boende enligt SoL, Vrinnevigatan

Drift av särskilt boende enligt SoL, Pimpstensgatan


Regelverk, riktlinjer och rutiner