Vrinnevigatan 20 är ett särskilt boende med 33 lägenheter som drivs av Vardaga, Ambea AB. Här finns särskilda platser för personer med demenssjukdom. Boendet ligger i Hageby en bit utanför de centrala delarna av Norrköping.

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende

 

Telefonnummer:

Enhetschef 073-925 04 82

Sjuksköterska 011-13 41 00
Avdelning 1 011-13 41 01
Avdelning 2 011-13 41 02
Avdelning 3 011-13 41 03
Samordnare 011-13 41 03

Adress: Vrinnevigatan 20, 603 58 Norrköping

E-post: emelie.x.landstrom@vardaga.se