Värmlandsgatan 16 är ett särskilt boende med 49 lägenheter. Boendet ligger ligger strax utanför de centrala delarna av Norrköping.

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende

 

Telefonnummer:

Enhetschef 011-15 37 06

Vid brådskande ärenden under jourtid:

 Ta kontakt med biträdande enhetschef


Samordnare 011-15 37 00

Adress: Värmlandsgatan 16, 601 81 Norrköping

E-post: sabo.varmlandsg16@norrkoping.se

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator

Ring till sjuksköterska på telefon: 011-15 37 05