Timmermansgatan 62 särskilt boende med 52 lägenheter. Boendet ligger i Hageby en bit utanför de centrala delarna av Norrköping.

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende

 

Telefonnummer:

Enhetschef 011-15 79 71, 011-15 15 33

Vid brådskande ärenden under jourtid:

 Ta kontakt med biträdande enhetschef

Samordnare 011-15 62 42

Adress: Timmermansgatan 62, 603 59 Norrköping

E-postadress: sabo.timmermansgatan62@norrkoping.se

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator

Ring till sjuksköterska på telefon: 011-15 62 40