S:t Persgatan 134 är ett särskilt boende med 89 lägenheter. Boendet ligger i de centrala delarna av Norrköping.

Vill du ansöka om en plats på ett särskilt boende?

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att ta kontakt med en biståndshandläggare.

Ansök om särskilt boende

 

Telefonnummer:

Enhetschef 011-15 50 84, 011-15 50 82, 011-15 50 83

Vid brådskande ärenden under jourtid:

 Ta kontakt med biträdande enhetschef

 

Adress: S:t Persgatan 134, 602 30 Norrköping

E-post: sabo.stpersgatan134@norrkoping.se

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator

Ring till sjuksköterska på telefon: 011-15 50 90